ikona ilustrująca słońce

ikona ilustrująca lokalizacje adresu

Menu górne kontakt – adress

Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny

ikona ilustrująca telefon

Menu górne kontakt – telefon

(82) 566 31 44, 82 566 43 50
ikona ilustrująca czas

Menu górne kontakt – telefon

7.30 – 15.30

slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny
slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny

OPS Gminy Rejowiec Fabryczny

23:47

Informacja/Ankieta

Ankieta do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami związanymi z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2024 – 2030 informujemy, że opracowana została ankieta celem której jest ocena istniejących problemów społecznych i możliwości ich rozwiązywania oraz zebranie opinii i wniosków mieszkańców gminy w dążeniu do wyznaczenia celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2024 – 2030.

Ankieta umożliwi zgromadzenie informacji o potrzebach społecznych mieszkańców gminy. Wspólne uczestnictwo pozwoli na wypracowanie metod, które umożliwią wczesne diagnozowanie problemów oraz sprawne tworzenie i skuteczną realizację planów rozwojowych przy tworzeniu
i wdrażaniu strategii oraz programów w obszarach integracji społecznej i zrównoważonego rozwoju.

Ankieta jest anonimowa i składa się z pytań zamkniętych z możliwością wniesienia uwag przez mieszkańców gminy. Udostępniona jest na stronach internetowych: https://gminarejowiecfabr.pl/, https://www.opsrejowiec.pl oraz na profilu w mediach społecznościowych https://m.facebook.com, ankieta będzie dostępna do 25 sierpnia 2023r. Mieszkańcy Gminy Rejowiec Fabryczny będą mieli możliwość wypełnienia ankiety również w sposób tradycyjny, tj. w formie papierowej, będzie ona dostępna w siedzibie OPS Gminy Rejowiec Fabryczny oraz Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny. Ponadto będzie rozpowszechniona za pośrednictwem Sołtysów oraz Radnych Gminy Rejowiec Fabryczny.

Państwa aktywne włączenie się w proces wspólnego podejmowania decyzji umożliwi poznanie opinii dotyczącej problemów społecznych, z jakimi zmaga się Gmina Rejowiec Fabryczny.

Link do ankiety: https://forms.gle/bnfBuZbBrUKm3Yqg9

Dziękujemy za udział w naszym badaniu.

Zamknij
x