ikona ilustrująca słońce

ikona ilustrująca lokalizacje adresu

Menu górne kontakt – adress

Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny

ikona ilustrująca telefon

Menu górne kontakt – telefon

(82) 566 31 44, 82 566 43 50
ikona ilustrująca czas

Menu górne kontakt – telefon

7.30 – 15.30

slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny
slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny

OPS Gminy Rejowiec Fabryczny

04:56

Rodzinne domy pomocy

RODZINNY DOM POMOCY

Rodzinny dom pomocy to placówka zapewniająca całodobową opiekę

dla osób starszych lub niepełnosprawnych

Założyć prowadzić placówkę może osoba fizyczna lub organizacja porządku publicznego dysponująca budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w praktyce osoba posiadająca duży dom, która jest jego właścicielem bądź może go wynajmować.Ośrodki pomocy społecznej kierują osoby do rodzinnych domów pomocy. Koszty pobytu są pokrywane identycznie jak w przypadku domów pomocy społecznej. W pierwszej kolejności koszty pobytu ponosi mieszkaniec domu w wysokości 70% swoich dochodów, w dalszej kolejności małżonek, dzieci lub rodzice osoby skierowanej. Ewentualną różnicę do całkowitych kosztów pobytu ponosi gmina, w której pochodzi skierowana osoba. Z punktu widzenia osoby prowadzącej rodzinny dom pomocy jest to bardzo korzystne finansowanie.

Warunki jakie trzeba zapewnić pensjonariuszom: rodzinny dom pomocy powinien być przeznaczony dla nie miej niż 3 i nie więcej niż 8 zamieszkujących wspólnie osób. W rodzinnym domu pomocy prowadzonym przez osobę fizyczną usługi bytowe i opiekuńcze są realizowane bezpośrednio przez ta osobę. W przypadku rodzinnego domu pomocy prowadzonego przez organizacje pożytku publicznego usługi te realizowane są przez osobę kierującą rodzinnym domem pomocy społecznej, która zamieszkuje w rodzinnym domu pomocy. Istotne jest, aby dopasować świadczona opiekę do potrzeb pensjonariuszy – pod tym względem można się posiłkować pomocą innych osób.

Standard mieszkalny: pokoje nie więcej niż 2-osobowe, wyposażone w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdej osoby oraz inny niezbędny sprzęt wynikający z indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z usług RDP. Trzeba pamiętać, również o powierzchni pokój jednoosobowy musi mieć powierzchnię nie mniejszą niż 12m2, natomiast pokój dwuosobowy nie mniejszą niż po 8 m2 na osobę. Kontrolę jakości sprawowanej opieki sprawuje kierownik ośrodka pomocy społecznej nie rzadziej niż raz na pół roku.

Obecnie kładzie się nacisk na to, by osoby zwłaszcza starsze zatrzymać w ich miejscu zamieszkania. Znane otoczenie, wspólni znajomi przy tym pomoc w codziennych czynnościach, wsparcie i opieka to wartości przyczyniające się do poprawy dobrostanu seniorów. Poprzez tworzenie się rodzinnych domów pomocy z pewnością unikniemy dużej traumy związanej z nagłą zmianą sposobu, życia otoczeniem oddalenia się od bliskich. Rodzinne domy pomocy dają poczucie większego komfortu życia w mniejszym otoczeniu, gdzie następuje wymiana doświadczeń między pokoleniowych, domy nie są odseparowane a seniorzy za sąsiadów mają rodziny z dziećmi, osoby pracujące etc.

Więcej informacji, dokładne standardy i wymagania jakim trzeba sprostać określone w:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20120000719

Zamknij
x