ikona ilustrująca słońce

ikona ilustrująca lokalizacje adresu

Menu górne kontakt – adress

Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny

ikona ilustrująca telefon

Menu górne kontakt – telefon

(82) 566 31 44, 82 566 43 50
ikona ilustrująca czas

Menu górne kontakt – telefon

7.30 – 15.30

slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny
slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny

OPS Gminy Rejowiec Fabryczny

16:24

Edycja 2023

Dofinansowano z dotacji celowej pochodzącej ze środków budżetu państwa

Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior + edycja 2023

Programu wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025 zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu
i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”. Celem Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

Całkowity koszt zadania: 71 819,00 zł
Dofinansowanie: 26 760,00 zł

Senior + informacja 2023

Zamknij
x