ikona ilustrująca słońce

ikona ilustrująca lokalizacje adresu

Menu górne kontakt – adress

Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny

ikona ilustrująca telefon

Menu górne kontakt – telefon

(82) 566 31 44, 82 566 43 50
ikona ilustrująca czas

Menu górne kontakt – telefon

7.30 – 15.30

slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny
slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny

OPS Gminy Rejowiec Fabryczny

01:31

Baza teleadresowa

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny – tel. 82 566 31 44, 82 566 43 50.

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rejowcu Fabrycznym – tel. 82 566 42 11, 82 566 43 50.

Policji – Komisariat Policji w Rejowcu Fabrycznym – tel. 47 813 53 66.

Oświaty:

– Szkoła Podstawowa w Lisznie – tel. 82 566 25 06.

– Szkoła Podstawowa w Pawłowie – tel. 82 566 41 10.

– Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wólce Kańskiej – tel. 662 145 161, 82 564 34 53.

Ochrony zdrowia – Eskulap s. c. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rejowcu Fabrycznym – tel. 82 566 31 80.

Sądu Rejonowego w Krasnymstawie – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich – tel. 82 576 28 01.

Punkty konsultacyjne – poradnictwo dla osób dotkniętych przemocą – stan na 22.01.2024

Jednostki zapewniające schronienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – stan na 20.06.2023 r

Baza organizacji pozarządowych – stan na 20.06.2023 r Zespoły interdyscyplinarne – baza teleadresowa – stan na 20.06.2023 r-1

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na ternie województwa lubelskiego

Zespoły interdyscyplinarne – baza teleadresowa – stan na 20.06.2023 r

 

 

Zamknij
x