ikona ilustrująca słońce

ikona ilustrująca lokalizacje adresu

Menu górne kontakt – adress

Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny

ikona ilustrująca telefon

Menu górne kontakt – telefon

(82) 566 31 44, 82 566 43 50
ikona ilustrująca czas

Menu górne kontakt – telefon

7.30 – 15.30

slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny
slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny

OPS Gminy Rejowiec Fabryczny

05:02

Rodziny wspierające

Pomoc rodzin wpierających określona jest w art. 29 – 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rodzina wspierająca we współpracy z asystentem rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 • opiece i wychowaniu dzieci, spędzaniu czasu z dziećmi, radzeniu z problemami;
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć m.in. wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, organizacji czasu rodziny, pomocy dzieciom w nauce, zarządzania budżetem rodziny oraz prowadzenia gospodarstwa domowego. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom obcym jak też osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, a jedynie przysługuje jej zwrot kosztów związanych z udzieleniem wsparcia (np. za zakupione bilety do kina, teatru, muzeum, na basen) na podstawie zawartej umowy z Wójtem określającą zasady zwrotu kosztów.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 1. złożyć wniosek w tej sprawie w ośrodku pomocy społecznej;
 2. umożliwić sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego;
 3. uzyskać pozytywną opinię kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego;
 4. podpisać umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych ze świadczonym wsparciem.

Osoba/rodzina nie może pełnić funkcji rodziny wspierającej, gdy:

 • występuje problem uzależnień;
 • ma problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,
 • członek rodziny ma odebraną lub ograniczoną władzę rodzicielską,
 • członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,
 • występują zaburzenia lub choroba psychiczna,
 • była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

Zainteresowanych pomocą rodzinom zachęcamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny.

Zamknij
x