ikona ilustrująca słońce

ikona ilustrująca lokalizacje adresu

Menu górne kontakt – adress

Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny

ikona ilustrująca telefon

Menu górne kontakt – telefon

(82) 566 31 44, 82 566 43 50
ikona ilustrująca czas

Menu górne kontakt – telefon

7.30 – 15.30

slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny
slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny

OPS Gminy Rejowiec Fabryczny

23:32

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach od 19 do 23 lutego 2024 roku w godzinach 9.00 – 13.00

pracownicy socjalni – członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego

ds. przeciwdziałania przemocy domowej /jako osoby pierwszego kontaktu/ będą

udzielać mieszkańcom Gminy informacji w zakresie zjawiska przemocy domowej

i pokrzywdzenia przestępstwem ,oferty pomocowej lokalnych instytucji oraz

kierować do wsparcia w specjalistycznych ośrodkach.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminy Rejowiec Fabryczny z siedzibą w Krasnem

Tel. 82 5664 350 lub 739 180 289

Luty – Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Zamknij
x