ikona ilustrująca słońce

ikona ilustrująca lokalizacje adresu

Menu górne kontakt – adress

Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny

ikona ilustrująca telefon

Menu górne kontakt – telefon

(82) 566 31 44, 82 566 43 50
ikona ilustrująca czas

Menu górne kontakt – telefon

7.30 – 15.30

slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny
slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny

OPS Gminy Rejowiec Fabryczny

00:15

Komunikat Świadczenia rodzinne 2022/2023

Osoby ubiegające się o zasiłki rodzinne na nowy okres zasiłkowy, tj. od 01.11.2022 r. do 31.10.2023 r. powinny składać wnioski (w formie papierowej) o przyznanie świadczeń do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny począwszy od miesiąca sierpnia br., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca br.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. W okresie zasiłkowym 2022/2023 brany będzie pod uwagę dochód rodziny z roku bazowego tj. roku 2021 wraz z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu. Osoby będące podatnikami podatku rolnego muszą przedłożyć decyzję o wymiarze podatku na 2021r. – nakaz podatkowy. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny ubiegającej się o świadczenia wymagane są dokumenty potwierdzające zaistniały fakt (świadectwo pracy, PIT/-y 11 za 2021 r.).

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Jeśli miesięczny dochód rodziny przekroczy te kwoty będzie obowiązywała zasada „ złotówka za złotówkę” co znaczy, że zasiłek rodzinny wraz z dodatkami będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota zasiłku rodzinnego będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Świadczenia nie będą wypłacane w sytuacji, gdy wysokość zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie będzie niższa niż 20,00 zł.

Zamknij
x