ikona ilustrująca słońce

ikona ilustrująca lokalizacje adresu

Menu górne kontakt – adress

Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny

ikona ilustrująca telefon

Menu górne kontakt – telefon

(82) 566 31 44, 82 566 43 50
ikona ilustrująca czas

Menu górne kontakt – telefon

7.30 – 15.30

slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny
slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny

OPS Gminy Rejowiec Fabryczny

01:09

OGŁOSZENIE !! POMOC ŻYWNOŚCIOWA

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że będzie kwalifikować beneficjentów do kolejnej edycji w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że następuje kontynuacja współpracy OPS Gminy Rejowiec Fabryczny z Bankiem Żywności w Lublinie za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża w Chełmie przy ul. Rejowieckiej 132 oraz za pośrednictwem Koła Gospodyń Wiejskich Jazgot w Lisznie.

Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:

– 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

– 1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie

Osoby, które chcą korzystać z żywności w ramach Podprogramu zapraszamy do wypełnienia oświadczenia i zapisania się na listy do dnia 31.10.2023r. Osoby, które nie zapiszą się na listy żywności nie wypełnią oświadczenia do dnia 31.10.2023r., nie otrzymają pomocy w ramach Podprogramu.

Osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej tut. Ośrodka, a które są zainteresowane wsparciem w ramach programu POPŻ, zobowiązane są przedstawić dochody netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do tut. Ośrodka, wszystkich członków gospodarstwa domowego.

Zapraszamy do zgłaszania się do pracowników socjalnych
Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny,
Krasne 31, 22-170 Rejowiec Fabryczny,
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.00

Zamknij
x