ikona ilustrująca słońce

ikona ilustrująca lokalizacje adresu

Menu górne kontakt – adress

Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny

ikona ilustrująca telefon

Menu górne kontakt – telefon

(82) 566 31 44, 82 566 43 50
ikona ilustrująca czas

Menu górne kontakt – telefon

7.30 – 15.30

slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny
slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny

OPS Gminy Rejowiec Fabryczny

05:23

OGŁOSZENIE !!!!!! Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2021

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że będzie kwalifikować beneficjentów
do kolejnej/ostatniej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
.

Skład paczki żywnościowej dla odbiorców końcowych jest dużo skromniejszy niż w latach ubiegłych
(11 artykułów żywnościowych dających sumę 28,17 kg na cały podprogram dla jednej osoby). Krótszy
jest również okres trwania kolejnego Podprogramu bo zaledwie 6 miesięcy.

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że następuje kontynuacja współpracy
OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny z Bankiem Żywności w Lublinie za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża
w Chełmie przy ul. Rejowieckiej 132. Ponadto OPS Gminy Rejowiec Fabryczny będzie wydawał również skierowania
do otrzymania w/w pomocy za pośrednictwem Koła Gospodyń Wiejskich Jazgot w Lisznie.

Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:

– 1.542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

– 1.161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby, które chcą korzystać z żywności w ramach Podprogramu 2021 zapraszamy do wypełnienia oświadczenia
i zapisania się na listy
do dnia 31.08.2021r. Osoby, które nie zapiszą się na listy żywności
i nie wypełnią oświadczenia
do dnia 31.08.2021r., nie otrzymają pomocy w ramach Podprogramu.

Osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej tut. Ośrodka, a które są zainteresowane wsparciem
w ramach programu POPŻ, zobowiązane są przedstawić
dochody netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie
się do tut. Ośrodka
, wszystkich członków gospodarstwa domowego.

Zapraszamy do zgłaszania się do pracowników socjalnych
Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Rejowiec Fabryczny,
Krasne 31, 22170 Rejowiec Fabryczny,
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.00

Zamknij
x