ikona ilustrująca słońce

ikona ilustrująca lokalizacje adresu

Menu górne kontakt – adress

Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny

ikona ilustrująca telefon

Menu górne kontakt – telefon

(82) 566 31 44, 82 566 43 50
ikona ilustrująca czas

Menu górne kontakt – telefon

7.30 – 15.30

slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny
slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny

OPS Gminy Rejowiec Fabryczny

23:26

Konsultacje społeczne strategii rozwiązywania problemów społecznych

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny Zarządzeniem Nr /2023 z dnia 23 listopada 2023 roku ogłasza konsultacje społeczne do Projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2024 – 2030”. Konsultacje prowadzone będą w terminie od 30 listopada 2023r. do 8 grudnia 2023r. Projekt od dnia 30 listopada 2023r. dostępny będzie w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny, za pośrednictwem strony internetowej opsrejowiec.pl oraz strony internetowej Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny https://gminarejowiecfabr.pl i mediów społecznościowych.

Opinie, uwagi i propozycje zmian można wnosić:

 • pisemnie składając wypełniony formularz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny – decyduje data złożenia,

 • przesyłając na adres Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny Krasne 31,
  22 – 170 Rejowiec Fabryczny –
  decyduje data wpływu do OPS Gminy Rejowiec Fabryczny.

 • elektronicznie poprzez wypełnienie i wysłanie skanu podpisanego formularza
  na adres: ops@gminarejowiecfabr.p
  l.


Konsultacje będą uważane za ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących.
Opinie wniesione po terminie 8 grudnia 2023r., niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem wnoszącego oraz przesłane w formie innej niż wskazana powyżej nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2024 – 2030

Zarządzenie Nr 69 Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 23 listopada 2023r.

FORMULARZ składania opinii uwag i propozycji zmian

Zamknij
x