ikona ilustrująca słońce

ikona ilustrująca lokalizacje adresu

Menu górne kontakt – adress

Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny

ikona ilustrująca telefon

Menu górne kontakt – telefon

(82) 566 31 44, 82 566 43 50
ikona ilustrująca czas

Menu górne kontakt – telefon

7.30 – 15.30

slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny
slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny

OPS Gminy Rejowiec Fabryczny

00:59

Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2024-2030

Raport z konsultacji społecznych
projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2024-2030

1.Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 69/2023 Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 23 listopada 2023r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2024 – 2030.

2.Termin konsultacji:

od 30.11.2023 r. do 08.12.2023r.

3.Metody i formy konsultacji:

  1. Projekt od dnia 30 listopada 2023r. został udostępniony w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny pokój Nr 2 oraz za pośrednictwem strony internetowej opsrejowiec.pl, strony internetowej Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny https://gminarejowiecfabr.pl oraz mediów społecznościowych.
  2. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  3. Sposób wnoszenia opinii, uwag i propozycji:

 1) pisemnie składając wypełniony formularz, którego wzór został opublikowany na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny opsrejowiec.pl, stronie internetowej Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny https://gminarejowiecfabr.pl oraz w mediach społecznościowych wraz z Projektem:

a) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny;
b) przesyłając na adres Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny;
c) elektronicznie poprzez wypełnienie i wysłanie skanu podpisanego formularza na adres: ops@gminarejowiecfabr.pl.

W konsultacjach projektu brali również udział członkowie Zespołu do spraw opracowania, wdrożenia i monitorowania Strategii powołani na mocy Zarządzenia Nr 18/2023 Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 24 lutego 2023r. Do zadań Zespołu zgodnie z § 2 ust. 1 w/w zarządzenia jest: organizacja i realizacja pełnego, poprawnego pod względem metodycznym procesu przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2024 – 2030 oraz określenie sposobu pomiaru skuteczności i efektywności jej wdrażania.

4.Opinie i propozycje uzyskane w ramach konsultacji:

1) opinie i uwagi mieszkańców: brak uwag.

2) Opinie członków Zespołu do spraw opracowania, wdrożenia i monitorowania Strategii:

Lp.

Nr strony

Treść uwagi z uzasadnieniem

Proponowane zmiany

1.

11

Rozdział 3.1 Akapit: „Dokonując analizy zachodzących w gminie zmian demograficznych, należy podkreślić, że z roku na rok spada przyrost naturalny.” – uwaga.

Uwaga uwzględniona

Zmieniono treść zapisu:

z „ spada przyrost naturalny”

na „spada liczba mieszkańców”.

2.

12

Rozdział 3.1 Struktura demograficzna mieszkańców – brak informacji na temat wymeldowań i zameldowań. Pod tabelą „Nr 2. statystyka mieszkańców według wieku w latach 2020-2022”.

Uwaga uwzględniona

3.

13

Rozdział 3.3 Akapit: „Edukacja ……. Gmina Rejowiec Fabryczny nie posiada w zasobach własnych żłobka.” – uwaga.

Uwaga uwzględniona

Zmieniono treść zapisu:

z „ Gmina Rejowiec Fabryczny nie posiada w zasobach własnych żłobka

na „Na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny nie funkcjonuje żłobek”.

3.

15

Rozdział 3.4 błąd w nazwie „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej M. Szyszkowski, A. Jeleń, U. Szyszkowska, J. Dynarek, J. Kargul „Eskulap” s.c.” – uwaga.

Uwaga uwzględniona

Zamieszczono poprawną nazwę: „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej J.Dynarek, A.Jeleń, J.Kargul, U.Szyszkowska, P.Szyszkowski ESKULAP s.c.

4.

18

Rozdział 3.7 Brak informacji na temat koła gospodyń wiejskich „Kalina z Kaniego” – uwaga.

Uwaga uwzględniona

Zamieszczono informacje na temat Koła Gospodyń Wiejskich

Kalina z Kaniego”.

5.

18

Rozdział 3.7 Błędna informacji na temat nazwy koła gospodyń wiejskich z Wólki Kańskiej – uwaga.

Uwaga uwzględniona

Poprawiono nazwę koła gospodyń wiejskich:

na: Koło Gospodyń Wiejskich „Wólenianki z Wólki Kańskiej”.

6.

20

Rozdział 3.8 Brak informacji na temat bazy noclegowej na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.

Uwaga uwzględniona

Zamieszczono informację na temat bazy noclegowej, tj.: Hotel Regent Pawłów.

7.

22

Rozdział 3.10 – uwaga do: nazwa rozdziału „GOSPODARKA

Uwaga uwzględniona

nazwa rozdziału będzie nosić nazwę: ROLNICTWO”.

8.

23

Rozdział 3.10 – uwaga błędna informacja na temat liczby działalności gospodarczych, zostały ujęte tylko nowe podmioty. Informacja powinna zawierać dane
o wszystkich podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w danym roku.

Uwaga uwzględniona

9.

24

Rozdział 4.1 – uwaga brak informacji na temat podstawy działania OPS Gminy Rejowiec Fabryczny.

Uwaga uwzględniona

OPS Gminy Rejowiec Fabryczny działa na podstawie statutu oraz ustaw”.

10.

61 – 65

Rozdział 7.4 – uwaga dotycząca zapisu okresu realizacji celów strategicznych: ”Na bieżąco 2024 – 2030”

Zmieniono treść zapisu:

z „ Na bieżąco 2024 – 2030”

na 2024 – 2030”.

Krasne, 15.12.2023r.

Zamknij
x