ikona ilustrująca słońce

ikona ilustrująca lokalizacje adresu

Menu górne kontakt – adress

Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny

ikona ilustrująca telefon

Menu górne kontakt – telefon

(82) 566 31 44, 82 566 43 50
ikona ilustrująca czas

Menu górne kontakt – telefon

7.30 – 15.30

slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny
slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny

OPS Gminy Rejowiec Fabryczny

23:24

APEL zima 2023/2024

APEL do mieszkańców Gminy Rejowiec Fabryczny
dotyczący osób bezdomnych

Apel ten jest adresowany do osób zagrożonych w związku z nadchodzącym okresem zimowym 2023/2024 i obniżającymi się temperaturami. Działania będą ukierunkowane na objęcie wsparciem i przygotowaniem do okresu zimy osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych przebywających w miejscach, w których są narażone na wychłodzenie organizmu pod wpływem niskich temperatur.

W związku z nadchodzącym okresem zimowym – Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny zwraca się z prośbą do Mieszkańców Gminy o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych. Pomoc można okazać poprzez zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych i wymagających udzielenie pomocy do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny Krasne 31,
22 – 170 Rejowiec Fabryczny w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 730 – 1530

Poza godzinami pracy Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny zgłoszenia można kierować do odpowiednich służb:

Komenda Miejska Policji w Chełmie
ul. Żwirki i Wigury 20
22-100 Chełm
tel. 47 813 12 10

Komisariat Policji w Rejowcu Fabrycznym
ul. Orzechowa 17
22-170 Rejowiec Fabryczny
tel. 47 813 5366

Stowarzyszenie MONAR- Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Chełmie
ul. Kąpieliskowa 28
22-100 Chełm
tel. 512 026 291

W Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zamieszczony został rejestr miejsc noclegowych oraz wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom bezdomnym: https://luwwlublinie.bip.gov.pl/wydzial-polityki-spolecznej-rejestry/rejestr-miejsc-w-ktorych-gmina-udziela-tymczasowego-schronienia.html

Zamknij
x