ikona ilustrująca słońce

ikona ilustrująca lokalizacje adresu

Menu górne kontakt – adress

Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny

ikona ilustrująca telefon

Menu górne kontakt – telefon

(82) 566 31 44, 82 566 43 50
ikona ilustrująca czas

Menu górne kontakt – telefon

7.30 – 15.30

slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny
slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny

OPS Gminy Rejowiec Fabryczny

00:06

Zespół interdyscyplinarny w Gminie Rejowiec Fabryczny

Zarządzeniem Nr 55/2023 Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 19 września 2023r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Rejowiec Fabryczny w skład Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Rejowiec Fabryczny wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:

  1. Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny.
  2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rejowcu Fabrycznym.
  3. Policji – Komisariat Policji w Rejowcu Fabrycznym.
  4. Oświaty:– Szkoła Podstawowa w Lisznie;

   – Szkoła Podstawowa w Pawłowie;

   – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wólce Kańskiej.

  5. Ochrony zdrowia – Eskulap s. c. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rejowcu Fabrycznym.
  6. Sądu Rejonowego w Krasnymstawie – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich.

Zespół Interdyscyplinarny
w Gminie Rejowiec Fabryczny
przy Ośrodku Pomocy Społecznej
22-170 Rejowiec Fabryczny, Krasne 31
tel. 82/566 31 44, 82/566 43 50

Zamknij
x