ikona ilustrująca słońce

ikona ilustrująca lokalizacje adresu

Menu górne kontakt – adress

Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny

ikona ilustrująca telefon

Menu górne kontakt – telefon

(82) 566 31 44, 82 566 43 50
ikona ilustrująca czas

Menu górne kontakt – telefon

7.30 – 15.30

slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny
slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny

OPS Gminy Rejowiec Fabryczny

00:16

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert 2021

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021

W 2021 roku na realizację programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, przeznaczono środki finansowe w wysokości 60 mln zł. W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia, tj.:

1)      jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie ośrodka wsparcia oraz
2)      na zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia.

W edycji 2021 programu „Senior+” dofinansowanie przyznano w sumie 674 ofertom, w tym:
1)      w module 1 konkursu – dofinansowanie przyznano ofertom z najwyższą liczbą (13 i 12) punktów, uzyskanych przez jednostki samorządu terytorialnego na etapie oceny wojewodów, oraz ofertom, które otrzymały w wyniku oceny wojewodów 11 pkt i nie mają żadnego ośrodka utworzonego w ramach programu wieloletniego „Senior+”, tj. 113 ofertom na łączną kwotę 22 047 511,59 zł, w tym na utworzenie:
a)     27 Dziennych Domów Senior+ na kwotę 7 452 182,80 zł (łącznie 668 miejsc),
b)     86 Klubów Senior+ na kwotę 14 595 328,79 zł (łącznie 1856 miejsc).

Ilość miejsc zaplanowanych w ośrodkach wsparcia – 2 524.
2)      w module 2 konkursu – dofinansowanie przyznano wszystkim ofertom spełniającym wymagania formalne, obniżając proporcjonalnie dofinansowanie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego. W sumie dofinansowanie otrzymało 561 ofert na łączną kwotę 37 102 432,10 zł, w tym na funkcjonowanie:
a)     251 Dziennych Domów Senior+ na kwotę 25 711 132,90 zł (6698 miejsc),
b)     310 Klubów na kwotę 11 391 299,20 zł (7254 miejsc).
Ilość miejsc, jakimi dysponują ośrodki, które otrzymały dofinansowanie – 13 952.

Łączna kwota dofinansowania (w obu modułach) wynosi 59 149 943,69 zł.

 

Zamknij
x