ikona ilustrująca słońce

ikona ilustrująca lokalizacje adresu

Menu górne kontakt – adress

Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny

ikona ilustrująca telefon

Menu górne kontakt – telefon

(82) 566 31 44, 82 566 43 50
ikona ilustrująca czas

Menu górne kontakt – telefon

7.30 – 15.30

slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny
slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny

OPS Gminy Rejowiec Fabryczny

01:23

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach od 23 do 28 lutego 2022 roku w godzinach 9.00 – 13.00

pracownicy socjalni – członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jako osoby pierwszego kontaktu będą udzielać mieszkańcom Gminy informacji w zakresie zjawiska przemocy domowej i pokrzywdzenia przestępstwem oraz kierować do wsparcia w specjalistycznych ośrodkach.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminy Rejowiec Fabryczny w Krasnem

Tel. 82 5664 350

https://krasnystaw.sr.gov.pl/tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-w-dniach-od-21-do-27-lutego-2022-roku,new,mg,1.html,292

Zamknij
x