ikona ilustrująca słońce

ikona ilustrująca lokalizacje adresu

Menu górne kontakt – adress

Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny

ikona ilustrująca telefon

Menu górne kontakt – telefon

(82) 566 31 44, 82 566 43 50
ikona ilustrująca czas

Menu górne kontakt – telefon

7.30 – 15.30

slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny
slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny

OPS Gminy Rejowiec Fabryczny

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach od 23 do 26 lutego 2021 roku w godzinach 9.00 – 13.00

pracownicy socjalni – członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jako osoby pierwszego kontaktu będą udzielać mieszkańcom Gminy informacji w zakresie zjawiska przemocy domowej i pokrzywdzenia przestępstwem oraz kierować do wsparcia w specjalistycznych ośrodkach.

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny w Krasnem

Tel. 82 5664 350

Zamknij
x