ikona ilustrująca słońce

ikona ilustrująca lokalizacje adresu

Menu górne kontakt – adress

Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny

ikona ilustrująca telefon

Menu górne kontakt – telefon

(82) 566 31 44, 82 566 43 50
ikona ilustrująca czas

Menu górne kontakt – telefon

7.30 – 15.30

slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny
slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny

OPS Gminy Rejowiec Fabryczny

23:49

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogramu 2021 Plus

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że będzie kwalifikować beneficjentów do kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 w zakresie dystrybucji dodatkowej żywności w ramach Podprogramu 2021 Plus.

Niestety, skład paczki żywnościowej dla odbiorców końcowych jest dużo skromniejszy niż w latach ubiegłych (6 artykułów żywnościowych dających sumę 10,2 kg na cały podprogram dla jednej osoby). Krótszy jest również okres trwania kolejnego Podprogramu bo zaledwie 6 miesięcy.

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że następuje kontynuacja współpracy OPS Gminy Rejowiec Fabryczny z Bankiem Żywności w Lublinie za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża w Chełmie przy ul. Rejowieckiej 132. Ponadto OPS Gminy Rejowiec Fabryczny będzie wydawał również skierowania do otrzymania w/w pomocy za pośrednictwem Koła Gospodyń Wiejskich Jazgot w Lisznie.

Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:

– 1.707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

– 1.320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby, które chcą korzystać z żywności w ramach Podprogramu 2021 zapraszamy do wypełnienia oświadczenia i zapisania się na listy do dnia 10.10.2022r. Osoby, które nie zapiszą się na listy żywności nie wypełnią oświadczenia do dnia 10.10.2022r., nie otrzymają pomocy w ramach Podprogramu.

Osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej tut. Ośrodka, a które są zainteresowane wsparciem w ramach programu POPŻ, zobowiązane są przedstawić dochody netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do tut. Ośrodka, wszystkich członków gospodarstwa domowego.

Zapraszamy do zgłaszania się do pracowników socjalnych
Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny,
Krasne 31, 22-170 Rejowiec Fabryczny,
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.00

Zamknij
x