ikona ilustrująca słońce

ikona ilustrująca lokalizacje adresu

Menu górne kontakt – adress

Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny

ikona ilustrująca telefon

Menu górne kontakt – telefon

(82) 566 31 44, 82 566 43 50
ikona ilustrująca czas

Menu górne kontakt – telefon

7.30 – 15.30

slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny
slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny

OPS Gminy Rejowiec Fabryczny

23:45

INFORMACJA Zespół Interdyscyplinarny

INFORMACJA

Od 2013 r. przy Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy

Rejowiec Fabryczny działa Zespół Interdyscyplinarny na rzecz

przeciwdziałaniaprzemocywrodzinie.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wRejowcuFabrycznym, Komisariatu Policji w Rejowcu Fabrycznym , Szkół Podstawowych w Lisznie i Pawłowie , Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lisznie Fabryczny oraz przedstawiciele Sądu Rejonowego w Krasnymstawie.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy :

  1. Udzielanie pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem przemocy w przezwyciężaniu ich problemów.
  2. Monitorowanie sytuacji osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.
  3. Nadzorowanie sytuacji domowej osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.
  4. Efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w momencie sytuacji kryzysowej związanej z przemocą w rodzinie.
  5. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego :

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny – Krasne 31

Kontakt telefoniczny tel. 82 566 31 44

do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego:

tel. 82 566 42 11 w godzinach: 7:30-15:30.

Zamknij
x